„Консултантска група София“ ЕООД предоставя висококвалифицирани консултантски услуги в областта на програмите за европейско финансиране във всички фази на проектния цикъл – от идеята за проект до приключване на неговото изпълнение. Стремежът ни е да улесним и подпомогнем максимално нашите клиенти при търсене на безвъзмездно финансиране за представляваните от тях организации, както и съдействие за техните инвестиционни намерения, като предлагаме следните услуги:
  • Предоставяне на консултации за възможностите за кандидатстване, съгласно спецификите на клиента;
  • Подготовка на целия пакет документи за кандидатстване;
  • Организация и управление на проекти по национални, европейски и международни финансови програми за безвъзмездна помощ;
  • Други консултантски услуги в областта на безвъзмездното финансиране, подпомагащи изграждането на проектна идея и нейното успешно реализиране.
Във фирмата работи екип от висококвалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти, бизнес планове, проекти за финансиране по европейски програми, пазарни проучвания и консултации в областта на високите технологии. При проявен интерес от Ваша страна може да се свържете с нас от ТУК!