Предпроектно проучване

Предпроектното проучване е от изключителна важност за успеха на всяко едно бизнес начинание. То обхваща, анализира и определя всички цели, особености, рискове и потенциални възможности, които стоят пред проекта и неговата реализация. За да не се чудите дали Вашата идея е доходоносна и колко, дали е изгодна за Вас, как и с какви ресурси може да се реализира, предлагаме да се обърнете за съдействие към нашия екип от специалисти с дългогодишен опит.

А ние ще направим За Вас:

  • технически и ценови анализ на жизнеспособността на проекта;
  • ще направим оценка на капацитета на организацията и екипа Ви;
  • ще предложим различни източници за финансиране на проекта;
  • ще дадем ценни съвети относно шансовете за успех на проекта;
  • ще Ви подпомогнем в процеса по взимане на решения.