Изготвяне на проекти

Процесът по изготвяне на проекти изисква много знания и опит, времеви и човешки ресурс. Понякога изискванията на финансиращата институция са много и комплицирани, а времето за кандидатстване е твърде кратко. За да си спестите стреса и да се фокусирате върху бизнес-делата си, предлагаме проектната работа да оставите на нашия екип от специалисти с дългогодишен опит.

А ние ще направим За Вас:

  • изготвяне на проектно предложение съобразно изискванията на съответната програма – формулиране на целите; описание на проектните дейности; изготвяне на плана за действие; залагане на очакваните резултати; подбора на екипа;
  • изготвяне на бюджета на проекта;
  • подготовка на съпътстващи документи, съгласно изискванията за административно съответствие;
  • окомплектоване на пакета от документи;
  • подаване на проектното предложение;
  • при онлайн кандидатстване – целият процес по кандидатстване също ще се извърши от нас;
  • кореспонденция и обмен на информация с финансиращата институция по време на процеса на оценка на проектното предложение.