Управление на проекти

Не си позволявайте да останете разочаровани, когато след положения от Вас огромен труд по изпълнението напроекта, резултатите са отчайващи. За да не си задавате въпроса „дали се справихме и какво ни струваше това“, преотстъпете управлението на финансирания Ви проект на нашия екип от специалисти с дългогодишен опит.

А ние ще направим За Вас:

  • документално  изпълнение на всички заложени в проекта дейности;
  • изработване на документация и провеждане на тръжни процедури;
  • изготвяне на междинни и финални отчети;
  • кореспонденция и обмен на информация с финансиращата институция по време на изпълнение на проекта;
  • при онлайн отчитане и обмен на информация – всичко ще направим ние.